Všesportovní

příměstské tábory

 

Naše cíle

Za naše hlavní cíle si pokládáme, aby děti sportovaly a bavily se zároveň. Všestranný rozvoj dítěte považujeme za prioritu a přesně podle tohoto předpokladu je koncipované i vedení a program našich táborů. Kromě sportu, kterému se dítě věnuje pravidelně (např. na trénincích), se společně s kvalifikovanými trenéry snažíme děti přivést i do prostředí jiných sportů, se kterými by se jinak nemusely setkat, aby si zábavnou formou mohly vyzkoušet rozmanitost sportování. Tábory děláme zábavné jak pro děti, tak pro nás, aby se děti cítily dobře a aby až děti přijdou odpoledne domů, byly nadšené a chtěly se druhý den vrátit.